To je skupni izraz za več načinov drsalne tehnike z izmeničnim odrivanjem z nogami brez odrivanja s palicama. Z rokami lahko aktivno izmenično zamahujemo, lahko jih mirno držimo spredaj, zadaj ali ob telesu, ali pa jih imamo naslonjene na kolena in pomagamo pri odrivu z nogami. Zamahujemo lahko samo z eno roko, druga pa miruje v različnih položajih. Ločimo tudi več načinov držanja palic. Te skušamo držati čim bolj v smeri gibanja, ob telesu, tako da čim manj motijo pri drsanju in da se roke čim manj utrudijo. Drsanje je tudi podlaga za opisovanje vseh korakov drsalne tehnike, saj sta način gibanja z nogami in osnovni položaj pri drsanju enaka kot pri drugih drsalnih tehnikah. Poglavitne razlike med posameznimi tehnikami so v načinu dela z rokami. Med drsenjem moramo čim prej vzpostaviti črto nos-koleno-stopalo.

Preberi več o stavljenju ...
To lahko dosežemo le z dobrim prenosom teže in stabilnim ravnotežjem. Koleno potiskamo naprej. Zgornji del trupa, koleno in stopalo so obrnjeni v isto smer. Hrbet je raven, ramenska in kolčna os sta vodoravni in pravokotni na smer gibanja.Težo prenesemo na drugo smučko šele ob koncu odriva.Hitrost, ki jo dosežemo, je določena z impulzivnostjo odriva pri iztegovanju kolčnega in kolenskega sklepa, s frekvenco odrivov, s trenjem, z uporom stisljivosti snega in zračnim uporom.